Zakup wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją w celu utworzenia sali audiowizualnej w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2019-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją w celu utworzenia sali audiowizualnej w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją w celu utworzenia sali audiowizualnej w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego”. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. Dokumentacja fotograficzna sali stanowi załącznik nr 1B do SIWZ (folder plików). Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Projektor multimedialny - 1szt., 2. Wzmacniacz akustyczny - 1szt., 3. Kolumny głośnikowe instalacyjne - 2szt., 4. Mikrofon - 1szt., 5. Podstawa mikrofonu - 1szt., 6. Odtwarzacz Blu-ray - 1szt., 7. Przyłącze na mównice - 1szt., 8. Extender AV - 1szt., 9. Instalacja projektora w uchwycie sufitowym, instalacja w mównicy wzmacniacza, przyłącza z gniazdami AV, instalacja extendera, podłączenie mikrofonów, głośników (zainstalowanych na ścianie) i projektora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną