Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu: „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-856 Opole, Lelewela
 • Telefon/fax: tel. 774745172 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu
  Lelewela 9
  45-856 Opole, woj. opolskie
  tel. 774745172, fax. -
  REGON: 367515441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psp33.opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu: „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej w podziale na dwanaście [ 12 ] części: 1) Część nr 1: Zakup i montaż 10 monitorów o wysokiej rozdzielczości; 2) Część nr 2: Zakup 10 zestawów kina domowego; 3) Część nr 3: Zakup 10 laptopów z oprogramowaniem; 4) Część nr 4: Zakup 728 tabletów; 5) Część nr 5: Zakup 20 dronów; 6) Część nr 6: Zakup 10 stacji meteorologicznych; 7) Część nr 7: Zakup 20 aparatów fotograficznych; 8) Część nr 8: Zakup 100 lornetek; 9) Część nr 9: Zakup 50 kompletów mikroskopowych dla uczniów; 10) Część nr 10: Zakup 10 kompletów mikroskopowych dla nauczycieli; 11) Część nr 11: Zakup 20 kamer; 12) Część nr 12: Zakup drukarki 3d z osprzętem – 1 komplet; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dla Części nr 1 – Załącznik nr 1A do SIWZ; b) dla Części nr 2 – Załącznik nr 1B do SIWZ; c) dla Części nr 3 – Załącznik nr 1C do SIWZ; d) dla Części nr 4 – Załącznik nr 1D do SIWZ; e) dla Części nr 5 – Załącznik nr 1E do SIWZ; f) dla Części nr 6 – Załącznik nr 1F do SIWZ; g) dla Części nr 7 – Załącznik nr 1G do SIWZ; h) dla Części nr 8 – Załącznik nr 1H do SIWZ; i) dla Części nr 9 – Załącznik nr 1I do SIWZ; j) dla Części nr 10 – Załącznik nr 1J do SIWZ; k) dla Części nr 11 – Załącznik nr 1K do SIWZ; l) dla Części nr 12 – Załącznik nr 1L do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną