Zakup wraz z dostawą części wymiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na okres 1 roku, (z podziałem na 12 zadań).

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-066 Opole, Reymonta
 • Telefon/fax: tel. 077 454-54-01 , fax. 077 453-61-06
 • Data zamieszczenia: 2019-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
  Reymonta 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 454-54-01, fax. 077 453-61-06
  REGON: 64013600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą części wymiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej dla potrzeb Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na okres 1 roku, (z podziałem na 12 zadań).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się zakup wraz z dostawą części wymiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej. Istnieje możliwość składania ofert częściowych, liczba części (zadań): 12. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach nr 1 do umowy odpowiednio do zadań nr 1 - 12 (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ). Zamówienia realizowane będą sukcesywnie przez okres 12 m-cy od daty udzielenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną