Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do ochrony sieci komputerowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem do ochrony sieci komputerowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup następujących urządzeń kompatybilnych z obecnie posiadanym systemem bezpieczeństwa; ● urządzenia Firewall FG1101E(klaster) z licencją i wsparciem na min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy – 2 sztuki; ● oprogramowanie do analizy logów FortiAnalyzer-VM z licencją i wsparciem na min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy– 1 sztuka; ● licencje Fortinet Forticlient Security Fabric Agent na min. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy– 1000 sztuk; ● licencje FortiTokenMobile – 100 sztuk. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną