Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: 1.1. Część nr 1, pn.: Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z obiektywem dla Centrum Partnerstwa Wschodniego. 1.2. Część nr 2, pn.: Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego z obiektywem dla Instytutu Fizyki. 1.3. Część nr 3, pn.: Zakup lustrzanki cyfrowej (body) dla Wydziału Sztuki. 1.4. Część nr 4, pn.: Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego dla Wydziału Sztuki. 1.5. Część nr 5, pn.: Zakup projektorów multimedialnych dla Instytutu Informatyki. 1.6. Część nr 6, pn.: Zakup projektorów multimedialnych dla Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. 1.7. Część nr 7, pn.: Zakup projektorów multimedialnych LED dla Wydziału Sztuki. 1.8. Część nr 8, pn.: Zakup projektora multimedialnego dla Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej. 1.9. Część nr 9, pn.: Zakup wraz z montażem projektorów multimedialnych dla Instytutu Psychologii. 1.10. Część nr 10, pn.: Zakup wraz z montażem projektorów multimedialnych dla Instytutu Nauk Pedagogicznych. 1.11. Część nr 11, pn.: Zakup wraz z montażem projektorów multimedialnych dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. 1.12. Część nr 12, pn.: Zakup monitorów interaktywnych 65" dla Studium Języków Obcych. 1.13. Część nr 13, pn.: Zakup powiększalnika dla osób niepełnosprawnych wzrokowo dla Biblioteki UO. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. w odniesieniu do części nr 1 stanowi załącznik nr 1A do SIWZ, 2.2. w odniesieniu do części nr 2 stanowi załącznik nr 1B do SIWZ, 2.3. w odniesieniu do części nr 3 stanowi załącznik nr 1C do SIWZ, 2.4. w odniesieniu do części nr 4 stanowi załącznik nr 1D do SIWZ, 2.5. w odniesieniu do części nr 5 stanowi załącznik nr 1E do SIWZ, 2.6. w odniesieniu do części nr 6 stanowi załącznik nr 1F do SIWZ, 2.7. w odniesieniu do części nr 7 stanowi załącznik nr 1G do SIWZ, 2.8. w odniesieniu do części nr 8 stanowi załącznik nr 1H do SIWZ, 2.9. w odniesieniu do części nr 9 stanowi załącznik nr 1I do SIWZ, 2.10. w odniesieniu do części nr 10 stanowi załącznik nr 1J do SIWZ, 2.11. w odniesieniu do części nr 11 stanowi załącznik nr 1K do SIWZ, 2.12. w odniesieniu do części nr 12 stanowi załącznik nr 1L do SIWZ, 2.13. w odniesieniu do części nr 13 stanowi załącznik nr 1M do SIWZ. 3.Wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest dostarczenie oraz dodatkowo w części nr: 9, 10 i 11 montaż przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 4. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela dwudziestocztero- [ 24 ] miesięcznej gwarancji. 4.1 W części nr 5-11 dla lampy w projektorach multimedialnych okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 4.2 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 4 jest okresem minimalnym jaki może zaproponować Wykonawca. Wykonawca w Formularzu ofertowym, tj.: w załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej Formularzem ofertowym, może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy, z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 4.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38652100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną