Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu – realizacja zadania: „Uwolnij Dżina z butelki”

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. 77 402 45 10 , fax. 77 402 45 11
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
  ul. Powstańców Śląskich 19
  45-086 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 402 45 10, fax. 77 402 45 11
  REGON: 53231559400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.modn.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu – realizacja zadania: „Uwolnij Dżina z butelki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu – realizacja zadania: „Uwolnij Dżina z butelki” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237450-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną