Zakup sprzętu biurowego i multimedialnego dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2018-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu biurowego i multimedialnego dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup sprzętu biurowego i multimedialnego dla różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego”, w podziale na części: CZĘŚĆ NR 1: Zakup aparatów telefonicznych dla Collegium Medicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ. CZĘŚĆ NR 2: Zakup drukarki dla Collegium Medicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. CZĘŚĆ NR 3: Zakup ekranu projekcyjnego dla Collegium Medicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ. CZĘŚĆ NR 4: Zakup rzutnika multimedialnego dla Collegium Medicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ. CZĘŚĆ NR 5: Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Collegium Medicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1E do SIWZ. CZĘŚĆ NR 6: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Anatomicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1F do SIWZ. CZĘŚĆ NR 7: Zakup aparatów telefonicznych dla Anatomicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1G do SIWZ. CZĘŚĆ NR 8: Zakup rzutnika multimedialnego i ekranu projekcyjnego dla Anatomicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1H do SIWZ. CZĘŚĆ NR 9: Zakup telewizora, aparatu telefonicznego i projektora multimedialnego dla Biura Projektów Strategicznych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1I do SIWZ. CZĘŚĆ NR 10: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki dla Biura Projektów Strategicznych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1J do SIWZ. CZĘŚĆ NR 11: Zakup wraz z instalacją systemu multimedialnego składającego się z tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i systemu nagłośnienia dla Instytutu Studiów Edukacyjnych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1K do SIWZ. CZĘŚĆ NR 12: Zakup listew zasilających dla Collegium Medicum - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1L do SIWZ. CZĘŚĆ NR 13: Zakup skanera płaskiego do fotografii i klisz dla Samodzielnej Katedry Biosystematyki - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1M do SIWZ. CZĘŚĆ NR 14: Zakup lustrzanki cyfrowej dla Samodzielnej Katedry Biosystematyki - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1N do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30191000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną