Zakup samochodu osobowego oraz samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-701 Opole, Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 77 451 16 11, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  Wrocławska 24
  45-701 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 16 11, , fax. -
  REGON: 17756002520000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu osobowego oraz samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego i osobowo-ciężarowego 2+1 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części obejmujące: 1) część I: ,,Dostawa samochodu osobowego dla Oddziału ZUS w Opolu"; 2) część II: ,,Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 Oddziału ZUS w Opolu". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części IV SIWZ ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną