Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego”, w podziale na części: 1. Część nr 1, pn.: Zakup odczynników na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 2. Część nr 2, pn.: Zakup jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Anatomicum na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 3. Część nr 3A, pn.: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. 4. Część nr 3B, pn.: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. 5. Część nr 3C, pn.: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego. 6. Część nr 4, pn.: Zakup materiałów do hodowli komórkowej na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 7. Część nr 5, pn.: Zakup surowicy zwierzęcej i buforu fosforanowego na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 8. Część nr 6, pn.: Zakup innych odczynników do celów dydaktycznych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 9. Część nr 7, pn.: Zakup specjalistycznych zestawów diagnostycznych i odczynników na potrzeby dydaktyczne dla Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 10. Część nr 8, pn.: Zakup innych materiałów laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 11. Część nr 9, pn.: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną