Zakup oprogramowana na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowana na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z podziałem na 2 części. Część 1 obejmuje dostawę oprogramowania typu Office 2019 Standard lub równoważnego – 9 sztuk oraz dostawę oprogramowania typu Office 2019 Professional lub równoważnego – 3 sztuki. Część 2 obejmuje dostawę licencji, w formie abonamentów rocznych, na pakiet oprogramowania Adobe CreativeCloud All Aps lub oprogramowania równoważnego – 5 sztuk oraz dostawę licencji, w formie abonamentu rocznego, na pakiet oprogramowania Adobe Photoshop CC lub oprogramowania równoważnego – 1 sztuka. Części zamówienia zostały opisane w załączniku 1 do ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną