Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Cz. I - Zakup przedłużenia na rok licencji za dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego na urządzenia FortiGate; Cz. II - Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2019-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup odnowienia licencji bezpieczeństwa i wsparcia technicznego producenta dla urządzeń do ochrony sieci i przechowywania danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Cz. I - Zakup przedłużenia na rok licencji za dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego na urządzenia FortiGate; Cz. II - Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cz. I - Zakup przedłużenia na rok licencji za dostęp do aktualizacji i wsparcia technicznego na urządzenia FortiGate. Przedmiotowa część obejmuje zakup przedłużenia wsparcia i licencji bezpieczeństwa dla urządzeń do ochrony sieci – 2 urządzenia Firewall (Klaster HA), 1 urządzenie do analizy logów, 5 urządzeń wifi, dostarczenia mobilnych tokenów i licencji FortiGate Endpoint Telemetry & Compliance do urządzeń firewall oraz voucherów na autoryzowane szkolenia z obsługi urządzenia – dla pracowników OUW. Odnowienie obejmuje okres 12 miesięcy. Minimalne wymagania dotyczące wsparcia technicznego producenta określone są w tabelach w pkt. 2.1., 2.2., 2.3. Załącznika nr 1a do SIWZ – OPZ. Minimalne parametry dotyczące tokenów mobilnych do urządzeń oraz Voucherów określone są w tabelach w pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Załącznika nr 1a do SIWZ - OPZ. ILOŚĆ TOKENÓW MOBILNYCH zaoferowana przez Wykonawcę stanowi jeden z kryteriów oceny ofert. Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w § 69 pkt b) SIWZ. Cz. II - Odnowienie roczne gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie macierzy w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedmiotowa część obejmuje zakup odnowienia wsparcia producenta na macierz OUW. Odnowienie winno obejmować okres 12 miesięcy. Minimalne wymagania określone zostały w pkt. 1.1 Załącznika nr 1b do SIWZ – OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną