Zakup odnowienia gwarancji i wsparcia technicznego na urządzenia sieciowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup odnowienia gwarancji i wsparcia technicznego na urządzenia sieciowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup odnowienia gwarancji i wsparcia technicznego na urządzenia sieciowe Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Odnowienie na 12 miesięcy (od 04.11.2019 do 03.11.2020) gwarancji i wsparcia technicznego producenta (ICX6450-SVL-RNDP-1) na urządzenia sieciowe Brocade ICX 6450 wymienione w pkt 1.1 załącznika nr 2 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, 2) Odnowienie na 12 miesięcy (od 04.11.2019 do 03.11.2020) gwarancji i wsparcia technicznego producenta (ICX6650-SVL-RNDP-1) na urządzenia sieciowe Brocade ICX 6650 wymienione w pkt 1.2 załącznika nr 2 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, 3) Odnowienie od 27.12.2019 do 03.11.2020 gwarancji i wsparcia technicznego producenta (ICX6450-SVL-RNDP) na urządzenie sieciowe Brocade ICX 6450 wymienione w pkt 1.3 załącznika nr 2 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia, 4) Odnowienie od 04.04.2020 do 03.11.2020 gwarancji i wsparcia technicznego producenta (ICX6450-SVL-RNDP) na urządzenia sieciowe Brocade ICX 6450 wymienione w pkt 1.4 załącznika nr 2 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną