Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: 1. Część nr 1: Zakup kamery na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. 2. Część nr 2: Zakup aparatury pomiarowej na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. 3. Część nr 3: Zakup audiometru diagnostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego. 4. Część nr 4: Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: 2.1. w części nr 1 - załącznik nr 1A do SIWZ 2.2. w części nr 2 - załącznik nr 1B do SIWZ 2.3. w części nr 3 - załącznik nr 1C do SIWZ 2.4. w części nr 4 - załącznik nr 1D do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną