Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii z zapewnieniem depozytu sprzętu ( zadanie 1 i 2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2018-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 530512391
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcm.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii z zapewnieniem depozytu sprzętu ( zadanie 1 i 2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii z zapewnieniem depozytu sprzętu ( zadanie 1 i 2) Zadanie 1 - Balony do kontrapulsacji , Zadanie 2 - Cewniki balonowe pokryte lekiem (deb) oraz cewniki aspiracyjne i mikro cewniki dwuświatłowe, Zadanie 3 - Zestawy do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej., Zadanie 4 - Narzędzia do implantowania stymulatorów serca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111710-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną