Zakup i dostawa serwera z usługą migracji EDM, zakup 15 komputerów AiO, zakup i wdrożenie serwera poczty

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa serwera z usługą migracji EDM, zakup 15 komputerów AiO, zakup i wdrożenie serwera poczty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera z usługą migracji EDM, zakup 15 komputerów AiO oraz zakup i wdrożenie serwera poczty do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części/pakiety. Zamawiający nie ogranicza liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Pakiet 1 - Zakup i dostawa serwera z usługą migracji EDM; Pakiet 2 - Zakup 15 komputerów AiO; Pakiet 3 - Zakup i wdrożenie serwera poczty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną