Zakup i dostawa środków czystości i środków dezynfekcyjnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa środków czystości i środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków higienicznych i środków czystości do magazynu technicznego Zamawiającego oraz środków dezynfekcyjnych do Magazynu Apteki Szpitala (Pakiet 1, 2, 3, 5) do Magazynu Technicznego (Pakiet 4) mieszczącego się przy ul. Wodociągowej 4 w Opolu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 pakietów/zadań: Zadanie 1- Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego; Zadanie 2- Mycie/dezynfekcja skóry i włosów; Zadanie 3- Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk; Zadanie 4- Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk (system naścienny: dozownik Medilab typu Sterisol Dispenser); Zadanie 5- Chusteczki do stosowania na sucho i mokro z pojemnikami dozującymi; Zadanie 6- Środki czystości zwykłe; Zadanie 7- Profesjonalne środki do utrzymania czystości i konserwacji powierzchni; Zadanie 8- Mopy i pady; Zadanie 9- Środki czystości do kuchni; Zadanie 10– Worki; Zadanie 11- Mydło i materiały higieniczne; Zadanie 12- Ręcznik papierowy w rolach do automatycznych dozowników MERIDA; Zadanie 13- Dezynfekcja sanitariatów; Zadanie 14- Ścierki do kuchni; Zadanie 15- Płynny preparat do mycia i płukania basenów i kaczek szpitalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną