Zakup i dostawa pomp insulinowych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa pomp insulinowych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa pomp insulinowych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zadanie 1 - Osobiste pompy insulinowe z funkcją ciągłego monitorowania glikemii (CGM) oraz możliwością automatycznej hipoblokady dla pacjentów do 18 roku życia, Zadanie 2 - Osobiste pompy insulinowe z funkcją ciągłego monitorowania glikemii (CGM) oraz funkcją predykcyjnej ochrony pacjenta przed hipoglikemią poprzez automatyczne zatrzymanie podaży insuliny na podstawie odczytów z sensora CGM dla pacjentów do 18 roku życia, Zadanie 3 - Osobiste pompy insulinowe dla pacjentów do 18 roku życia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33194110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną