Zakup i dostawa osprzętu zużywalnego , kompatybilnego ze sprzętem posiadanym na Bloku Operacyjnym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa osprzętu zużywalnego , kompatybilnego ze sprzętem posiadanym na Bloku Operacyjnym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1. Wiertła, ostrza do urządzeń z firmy AESCULAP, Zadanie 2. Osprzęt zużywalny do urządzeń z firmy STRYKER, Zadanie 3 Oprzyrządowanie do kolumny artroskopowej LIVATEC-CONMED, Zadanie 4 Oprzyrządowanie do kolumny artroskopowej ARTHREX, Zadanie 5 Sondy do przepływomierza Veroq, model NO 710A DRG, Zadanie 6 Oprzyrządowanie do piezo-surgery MEDTRON, Zadanie 7 Oprzyrządowanie do kolumny laparoskopowej Insuflastor 2232, 021, Zadanie 8 Oprzyrządowanie do piły ortopedycznej i do neurochirurgii. Zadanie 9 Oprzyrządowanie do wiertarki Midas MEDTRONIC, Zadanie 10 Łopatki do haka przedsionkowego 29-1485 ( KCH ) GEISTER,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną