Zakup i dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą urządzeń ( zadanie 4,8,9)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2018-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 530512391
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą urządzeń ( zadanie 4,8,9)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa odczynników i testów wraz z dzierżawą urządzeń ( zadanie 4,8,9) , Zadanie 1 - Odczynniki do płynów ustrojowych, Zadanie 2 - Odczynnik May-Griinwald, Zadanie 3 - Testy kasetkowe, Zadanie 4 - Przeciwciała, Zadanie 5 - testy narkotyki w moczu, Zadanie 6 - Przeciwciała, Zadanie 7 - Zestaw do oznaczeń przeciwciał, Zadanie 8 - Testy do oznaczeń przeciwciał , Zadanie 9 - Odczynniki do alergologii, Zadanie 10 - Odczynniki do fosfatazy, Zadanie 11 - Materiał kontrolny, Zadanie 12 - Roztwór kalibracyjny do osmometru Marcel OS3000, Zadanie 13 - Olejek immersyjny , Zadanie 14- Hormon wzrostu , Zadanie 15 - Zinc Transporter, Zadanie 16 - Odczynniki dla serologii, Zadanie 17 - Odczynniki dla Zakładu Patomorfologii, Zadanie 18 - Test ureazowy, Zadanie 19 - Testy kasetkowe, Zadanie 20 - Zestaw do oznaczeń antygenu, Zadanie 21 - Test do wykrywania karbapenemaz, Zadanie 22 - Krążki do wykrywania karbapenemaz, Zadanie 23 - Testy do oznaczeń bakterii na kolistynę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną