Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego i zakładu Mikrobiologii.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcm.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego i zakładu Mikrobiologii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 - Osprzęt zużywalny, kompatybilny ze sprzętem firmy AESCULAP posiadanym przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym Zadanie 2 - Osprzęt zużywalny, kompatybilny ze sprzętem firmy STRYKER posiadanym przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym Zadanie 3 – Osprzęt zużywalny, kompatybilny ze sprzętem firmy RICHARD WOLF posiadanym przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym Zadanie 4 – Osprzęt zużywalny, kompatybilny ze sprzętem firmy Linvatec-Conmed posiadanym przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym Zadanie 5 – Osprzęt zużywalny, kompatybilny ze sprzętem firmy MOLLER-WEDEL Zadanie 6 – Osprzęt zużywalny, ARTHREX – oprzyrządowanie do kolumny artroskopowej Zadanie 7 - Osprzęt zużywalny,FIRMA DRG-sondy do przepływomierza Veroq, model NO 710A Zadanie 8 - Osprzęt zużywalny do laparoskopii i neurochirurgii kompatybilny ze sprzętem firmy ADEOR/NOUVAG/TONTARRA Medizintechnik posiadanym przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym Zadanie 9 - Osprzęt zużywalny ,Zakład Mikrobiologii Zadanie 10-Narzędzia Blok Operacyjny przy oddziale okulistycznym Zadanie 11 – Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną