Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usl.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Zadanie 1 - Implanty stosowane w obrębie kończyny dolnej, Zadanie 2 - Tytanowe implanty do leczenia złamań kostki bocznej , stopy i pięty, Zadanie 3 – Tytanowe płytki do leczenia kości obojczyka oraz łokcia, Zadanie 4 - Płyty tytanowe - bliższa piszczel, Zadanie 5 - Gwóźdź obojczykowy, Zadanie 6 – Płyty zespalające, Zadanie 7 – Stabilizacja miednicy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141770-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną