Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-035 Opole, ul. Nysy Łużyckiej
 • Telefon/fax: tel. 77 4539906, 4530069, 4021154 , fax. 774 530 069
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4539906, 4530069, 4021154, fax. 774 530 069
  REGON: 16239800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pios.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 samochodów osobowych (jednego modelu), fabrycznie nowych, nieużywanych, nie poddawanych jakimkolwiek naprawom, pochodzących z produkcji z 2019 roku, pełnowartościowych, kompletnych, wolnych od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, nie obciążonych prawami osób trzecich, a ponadto spełniających wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych, o parametrach technicznych, wyposażeniu i wymaganiach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną