Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wielkopolskiej Grupy Zakupowej

PREDA sp. z o.o. sp. k. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: PREDA sp. z o.o. sp. k.
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-839 Opole, Technologiczna
 • Telefon/fax: tel. +48775449920
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PREDA sp. z o.o. sp. k.
  Technologiczna 2
  45-839 Opole, woj. opolskie
  tel. +48775449920
  REGON: 36157177200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.preda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wielkopolskiej Grupy Zakupowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wielkopolskiej Grupy Zakupowej. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej 494 MWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną