ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2021 ROK DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OPOLU

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4575010 w. 228, , fax. 774 575 461
  REGON: 000093131
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2021 ROK DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OPOLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2020 ROK DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OPOLU Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej ogółem wynosi 583 100 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną