Zakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO”, w podziale na części: Część nr 12: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1L do SIWZ. Część nr 13: Zakup rękawic jednorazowych i środków do dezynfekcji na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1M do SIWZ. Część nr 14: Zakup jednorazowych materiałów medycznych dla Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1N do SIWZ. Część nr 15: Zakup materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1O do SIWZ. Część nr 16: Zakup materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1P do SIWZ. Część nr 17: Zakup odczynników dla Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1R do SIWZ. Część nr 18: Zakup odczynników dla Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1S do SIWZ. Część nr 19: Zakup odczynników dla Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1T do SIWZ. Część nr 20: Zakup odczynników dla Zakładu Mikrobiologii i Epidemiologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1U do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną