Zakup aparatury laboratoryjno-pomiarowej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatury laboratoryjno-pomiarowej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup aparatury laboratoryjno-pomiarowej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: Część nr 1: Zakup dygestorium do pracy stojącej. Część nr 2: Zakup procesora tkankowego. Część nr 3: Zakup zatapiarki preparatów w parafinie. Część nr 4: Zakup półautomatycznego mikrotomu rotacyjnego z systemem transportu skrawka do łaźni wodnej. Część nr 5: Zakup wirówki hematokrytowej. Część nr 6: Zakup dejonizatorów. Część nr 7: Zakup płyty do suszenia szkiełek. Część nr 8: Zakup automatu do barwienia preparatów immunohistochemicznych z modułem do odkrywania antygenów. Część nr 9: Zakup barwiarki preparatów. Część nr 10: Zakup cieplarki laboratoryjnej. Część nr 11: Zakup osmometru. Część nr 12: Zakup lodówki medycznej. Część nr 13: Zakup zamrażarki laboratoryjnej. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1A - 1M do SIWZ (odpowiednio do części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną