Wyłonienie dostawcy usługi przestrzeni na wirtualnym serwerze

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-315 Opole, Głogowska
 • Telefon/fax: tel. 48774579895 , fax. 48774047535
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  Głogowska 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 48774579895, fax. 48774047535
  REGON: 36518391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rzpwe.opolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie dostawcy usługi przestrzeni na wirtualnym serwerze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyłonienie dostawcy usługi przestrzeni na wirtualnym serwerze dla 1688 nauczycieli do realizacji zdalnego kształcenia w ramach przeciwdziałania COVID objętych realizacją projektu RPOP.09.01.01-16-0001/20 "Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!" oraz przestrzeni na wirtualnym serwerze dla 2229 nauczycieli do realizacji zdalnego kształcenia w ramach przeciwdziałania COVID objętych realizacją projektu RPOP.09.02.01-16-001/18 "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną