wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie biurowca KRUS PT w Nysie, obejmujące swym zakresem: wymianę stolarki okiennej, remont elewacji budynku, naprawę dachu, uszczelnienie bramy do garażu – naprawę odwodnienia, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-058 Opole, Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4544777, , fax. 774 538 487
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Ozimska 51 a
  45-058 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4544777, , fax. 774 538 487
  REGON: 12513262000380
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie biurowca KRUS PT w Nysie, obejmujące swym zakresem: wymianę stolarki okiennej, remont elewacji budynku, naprawę dachu, uszczelnienie bramy do garażu – naprawę odwodnienia, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Nysie przy ul. Siemiradzkiego 1a. 2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót/czynności: 1) remont dachu: - rozbiórka pokrycia z dachówki, -demontaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich, -demontaż wyłazów dachowych, -ołacenie oraz wzmocnienie krokwi przez nabicie desek, -położenie nowej dachówki, -montaż nowych rur spustowych, rewizji z osadnikami, rynien oraz wyłazów okiennych, -wymiana instalacji odgromowej, -wymiana boazerii ściennej, - wykonanie izolacji cieplnej na stropie poddasza. 2) naprawa elewacji budynku: -oczyszczenie podłoża, -uzupełnienie tynków zewnętrznych, -malowanie farbą silikonową. 3) wymiana stolarki okiennej: -demontaż aktualnie osadzonej stolarki okiennej oraz jej utylizacja – szt. 48, -montaż nowej stolarki okiennej z PCV –szt. 48, -montaż rolet okiennych. 4) uszczelnienie bramy garażowej: -usuniecie elementów metalowych pozostałych po demontażu starej bramy garażowej, -uszczelnienie oraz zabetonowanie progu garażowego. 5) montaż klimatyzacji: -demontaż oraz utylizacja klimatyzatora naściennego znajdującego się w pomieszczeniu biurowym oraz jednostki zewnętrznej, -montaż 8 szt. klimatyzatorów naściennych zgodnie ze specyfikacją techniczną, -przeprowadzenie rozruchu urządzeń oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi. 3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w Załączniku do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie prac pomocniczych, tj.: - przygotowanie pomieszczeń do remontu w zakresie zabezpieczenia mebli i wyposażenia, przeniesienie mebli i wyposażenia, uporządkowaniu pomieszczeń po zakończeniu prac z wniesieniem wyposażenia i mebli, - wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych powstałych podczas wykonywania prac, - posprzątaniu pomieszczeń po przeprowadzonych pracach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną