Wykonanie, przetestowanie i wdrożenie dwóch aplikacji na urządzenia mobilne tj. „Multimedialnego atlasu – przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola” oraz gry miejskiej „Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów” wraz z przygotowaniem i opracowaniem materiałów niezbędnych do profesjonalnego prezentowania zabytków w tych aplikacjach.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 433 , fax. 77 45 24 750
 • Data zamieszczenia: 2018-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 433, fax. 77 45 24 750
  REGON: 452978900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wuozopole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, przetestowanie i wdrożenie dwóch aplikacji na urządzenia mobilne tj. „Multimedialnego atlasu – przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola” oraz gry miejskiej „Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów” wraz z przygotowaniem i opracowaniem materiałów niezbędnych do profesjonalnego prezentowania zabytków w tych aplikacjach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie, przetestowanie i wdrożenie dwóch aplikacji na urządzenia mobilne tj. „Multimedialnego atlasu – przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola” oraz gry miejskiej „Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów” wraz z przygotowaniem i opracowaniem materiałów niezbędnych do profesjonalnego prezentowania zabytków w tych aplikacjach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną