wykonanie przebudowy systemu sygnalizacji przyzywowej pacjenta w Oddziale Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym

S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45060 Opole, ul. Katowicka
 • Telefon/fax: tel. 077 4416001 , fax. 077 4416003
 • Data zamieszczenia: 2018-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu
  ul. Katowicka 66A
  45060 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4416001, fax. 077 4416003
  REGON: 53142076800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie przebudowy systemu sygnalizacji przyzywowej pacjenta w Oddziale Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemu sygnalizacji przyzywowej pacjenta [SSPP] w Oddziale Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym [budynek „F”], w SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż istniejącej instalacji przyzywowej oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowego SSPP, na dwóch kondygnacjach (parter i I piętro) Oddziału Onkologii Klinicznej z Odcinkiem Dziennym. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynku [w korytarzach i pomieszczeniach oddziału]
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną