Wykonanie, oznaczenie i dostawa kalendarzy na rok 2021 na potrzeby realizacji zadań w ramach PT PROW 2014-2020 dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/; https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie, oznaczenie i dostawa kalendarzy na rok 2021 na potrzeby realizacji zadań w ramach PT PROW 2014-2020 dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, oznaczenie i dostawa kalendarzy na rok 2021 na potrzeby realizacji zadań w ramach PT PROW 2014-2020 dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: a. kalendarz książkowy na rok 2021 – 150 szt., b. kalendarz biurkowy z kalendarium tygodniowym na rok 2021 – 150 szt. c. kalendarz ścienny na rok 2021 – 150 szt. o parametrach zgodnych z OPZ. Zamówienie obejmuje wszystkie elementy konieczne do realizacji zamówienia, w tym przygotowania projektów, poprawek do projektów, oznakowanie, jednorazową dostawę (z rozładunkiem) kalendarzy na rok 2021. W ramach zamówienia zostaną wykonane zgodnie z OPZ (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną