wykonanie nowego zasilania podstawowego i rezerwowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 2x 63- kVA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2018-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 530512391

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie nowego zasilania podstawowego i rezerwowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 2x 63- kVA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie nowego zasilania podstawowego i rezerwowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV 2x 63- kVA, zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną