,,Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2019 - 2020”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
  REGON: 16022131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2019 - 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2019 - 2020: Część I: Monitoring w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005 siedlisko 7150, Część II: Monitoring w obszarze Natura 2000 Lasy Barucickie PLH160009 gatunek 1088, Część III: Monitoring w obszarze Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010 gatunek 1060, Część IV: Monitoring w obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004 siedliska: 9110, 9170; Część V: Monitoring w obszarze Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 gatunek 1060; Część VI: Monitoring w obszarze Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 gatunek 1060 Część VII: Monitoring w obszarze Natura 2000 Teklusia PLH160017 siedliska: 6410, 6510, 9170, 9190, 91EO; Część VIII: Monitoring w obszarze Natura 2000 Szumirad PLH160020 siedliska: 3150, 91EO; Część IX: Monitoring w obszarze Natura 2000 Zbiornik Nyski PLB160002 gatunek A179.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90710000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną