Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2018 - 2019

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
  REGON: 16022131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2018 - 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringów przyrodniczych w opolskich obszarach Natura 2000 w latach 2018 - 2019: Część I: W obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie PLH160005 gatunek 1188; Część II: W obszarze Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 siedliska: 8220, 9170, 9180, 9190, 91EO, gatunki: 1193, 1096, 6179, 6177; Część III: W obszarze Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 siedlisko 6510, gatunek 1335; Część VII: W obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko - Burgrabicka PLH160004 gatunek: 1193. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90710000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną