Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok. Tytuł część I – Wykonanie i dostawa kalendarzy biurkowych na rok 2021 oraz podkładów na biurko (biuwarów), na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Tytuł część II – Wykonanie i dostawa kalendarza wieloplanszowego na potrzeby akcji Opolska Mama Ma Moc

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/; https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2021 rok. Tytuł część I – Wykonanie i dostawa kalendarzy biurkowych na rok 2021 oraz podkładów na biurko (biuwarów), na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Tytuł część II – Wykonanie i dostawa kalendarza wieloplanszowego na potrzeby akcji Opolska Mama Ma Moc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia zostaną wykonane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dla części I i/lub II: Dla części I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa: Kalendarz biurkowy – 250 szt. Podkład na biurko (biuwar) – 250 szt. Dla części II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kalendarza wieloplanszowego – 400 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną