Wykonanie folderów turystycznych o atrakcjach turystycznych pogranicza polsko-czeskiego i województwa opolskiego w 6 wersjach językowych.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-053 Opole, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 774 412 521 , fax. 774 412 521
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  ul. Żeromskiego 3
  45-053 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 412 521, fax. 774 412 521
  REGON: 53240425700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie folderów turystycznych o atrakcjach turystycznych pogranicza polsko-czeskiego i województwa opolskiego w 6 wersjach językowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie folderów turystycznych o atrakcjach turystycznych pogranicza polsko-czeskiego i województwa opolskiego w 6 wersjach językowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44318000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną