,,Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
  REGON: 16022131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://opole.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny; Część I: Wykonanie usługi polegającej na ochronie muraw poprzez wypas owiec na stanowisku w Górze Św. Anny wraz z wykaszaniem niedojadów, Część II: Wykonanie usługi polegającej na ochronie muraw poprzez wypas owiec na stanowisku w Ligocie Dolnej wraz z wykaszaniem niedojadów, ręcznym usuwaniem gatunków zielnych z wychodni skalnych, przeciwdziałaniu zacienieniu”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77500000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną