Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach – Przebudowa budynku Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w ZPO w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Adaptacja na pracownie pomieszczeń na parterze, I i III piętrze w bursie przy ul. Torowej 7 w Opolu. Zakres robót: Roboty rozbiórkowe: • Wykucie z muru stolarki drzwiowej; • Rozebranie ścian i słupów; • Poszerzenie otworów drzwiowych; • Rozebranie stropu z betonu zbrojonego; • Rozbiórka posadzek; • Skucie tynków; • Demontaż elementów instalacji wod-kan; • Wywiezienie gruzu z rozbiórki; Roboty budowlane: • Roboty ziemne pod fundamenty (wykopy, zasypki przy ścianach fundamentowych, podkłady); • Wykonanie podkładów z betonu; • Wykonanie ławy i płyty fundamentowej wraz z izolacją; • Wykonanie szybu żelbetowego windy; • Roboty izolacyjne; • Montaż windy towarowej oraz pochylni ruchomej; • Wykonanie nowych posadzek (podkłady, izolacje, posadzki właściwe); • Wykonanie robót murowych z cegły ceramicznej; • Wykonanie nadproży i wsporników stalowych; • Wykonanie ścianek działowych i okładzin z płyt g-k; • Tynkowanie, uzupełnienia tynku na ścianach, położenie gładzi, szlifowanie; • Wykonanie robót malarskich i okładzinowych ścian z płytek ceramicznych; • Montaż nowej stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej; • Montaż zasłon panelowych; • Montaż armatury i urządzeń; • Wykonanie instalacji wod.-kan., hydrantowej, co., wentylacji i instalacji elektrycznej (zasilania, tablic rozdzielczych, oświetlenia, klimatyzacji, oddymiania, p.poż.); • Przebudowa sieci cieplnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną