Świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II)

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 00102292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu (II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług telefonii stacjonarnej dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu, w tym: 1) Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2) Dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego 3)Uruchomienie nowej numeracji w wybranych lokalizacjach Zamawiającego 4) Uruchomienie łączy telefonicznych (w tym w ramach sieci GSM), w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 5) Uruchomienie usługi IVR wraz z usługą 0-801x, w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6) Uruchomienie i zarządzanie systemem monitorowania stanu urządzeń sieciowych Zamawiającego 7) Zapewnienie Zamawiającemu wsparcia technicznego w całym okresie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8)Prowadzenie przez Wykonawcę zaawansowanego monitoringu wewnętrznej sieci Zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną