Usługi sprzątania nieruchomości Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania

Sąd Okręgowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45064 Opole, Pl. Daszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 480 775 418 100 , fax. 480 775 418 121
 • Data zamieszczenia: 2019-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Opolu
  Pl. Daszyńskiego 1
  45064 Opole, woj. opolskie
  tel. 480 775 418 100, fax. 480 775 418 121
  REGON: 32366000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi sprzątania nieruchomości Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmują: Usługi sprzątania nieruchomości Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, przy ul. Plebiscytowej 3a oraz w lokalu OZSS przy ul. Ozimskiej 19; Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych nieruchomości Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1, przy pl. Daszyńskiego 3, 3a oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. Zadanie nr 3 – obejmuje usługi mycia stałych oszkleń w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną