Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających się z kursów zawodowych, szkoleń kompetencyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej dla OISW w Opolu

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-033 Opole, Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 774 539 761 , fax. 774 544 439
 • Data zamieszczenia: 2020-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
  Sądowa 2
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 539 761, fax. 774 544 439
  REGON: 53115620200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Więziennictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zorganizowania i przeprowadzenia 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych składających się z kursów zawodowych, szkoleń kompetencyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej dla OISW w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zorganizowania i przeprowadzenia przez Wykonawcę 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu: Zakładzie Karnym w Brzegu, Zakładzie Karnym w Kluczborku, Zakładzie Karnym w Nysie, Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim, Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich i Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Karny w Brzegu, Zakład Karny w Kluczborku, Zakład Karny w Nysie, Zakład Karny w Sierakowie Śląskim, Zakład Karny nr 1 Strzelcach Op., OZ w Kędzierzynie-Koźlu Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Op.. Opis zamówienia: Cykl 1. Malarz-tapeciarz połączony z aktywizacją zawodową – 126 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych –mężczyzn. Cykl 2. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym połączony z aktywizacją zawodową – 90 godzin,liczba uczestników 12 osadzonych – mężczyzn. Cykl 3. Brukarz połączony z aktywizacją zawodową – 134 godziny, liczba uczestników 12 osadzonych –mężczyzn. Cykl 4. Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym połączony z aktywizacją zawodową – 90 godzin,liczba uczestników 12 osadzonych – mężczyzn. Cykl 5. Płytkarz-posadzkarz połączony z aktywizacją zawodową – 115 godzin, liczba uczestników 12 osadzonych – mężczyzn. Cykl 6. Operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej połączony z aktywizacją zawodową – 90 godzin,liczba uczestników 12 osadzonych – mężczyzn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną