Usługa w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-367 Opole, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 077 442-69-01
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Mickiewicza 1
  45-367 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 442-69-01
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wsseopole.ssdp.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego, określonych w sposób szczegółowy w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną