Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych oraz usługę pogotowia dźwigowego 24h/doba 7 dni w tygodniu w budynkach Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych oraz usługę pogotowia dźwigowego 24h/doba 7 dni w tygodniu w budynkach Politechniki Opolskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu, konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych oraz usługę pogotowia dźwigowego 24h/doba 7 dni w tygodniu w budynkach Politechniki Opolskiej z podziałem na: 1) ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE 2) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE NR 1 3) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE NR 2 4) ZAMÓWIENIE OPCJONALNE NR 3 Zamawiający gwarantuje zlecenie wykonania zamówienia gwarantowanego a opcjonalnie może zlecić wykonanie zamówień opcjonalnych 1 i/lub 2, i/lub 3. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania zamówienia opcjonalnego. Zamówienie opcjonalne uruchomione będzie odrębnym zleceniem w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem jego realizacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a do 1d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną