usługa kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind w budynkach USK w Opolu i hotelach USK w Opolu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind w budynkach USK w Opolu i hotelach USK w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind w budynkach USK w Opolu i hotelach USK w Opolu. Opis warunków bezwzględnych wymaganych przez Zamawiającego w zakresie usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind w budynkach i hotelach USK w Opolu : 1. Utrzymanie czystości powierzchni - 6334, 12m2 oraz dezynfekcji powierzchni i miejsc zgodnie z Planem Higieny 2.Wykonywanie czynności mycia i dezynfekcji – w następujących godzinach rozpoczęcia prac: - raz dziennie od godziny 07.00, - dwa razy dziennie od godziny 07.00 i od 17.00, - trzy razy dziennie od godziny 07.00; od godziny 12.00 i od godziny 17.00 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną