Usługi transportowe w związku z realizacją pilotażowych Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2018-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe w związku z realizacją pilotażowych Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Nazwa zamówienia: Usługi transportowe w związku z realizacją pilotażowych Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0. B. Źródło finansowania zamówienia. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu InduCult2.0, numer projektu CE31 InduCult2.0 oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE. C. Szczegółowy opis zamówienia. Usługi transportowe w związku z realizacją pilotażowych Wydarzeń Regionalnych w ramach projektu InduCult2.0, współfinansowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE zgodnie z poniższą specyfikacją. 1) Wskazany termin realizacji zamówienia: 21.07.2018 r. – 22.07.2018 r. (dwa dni); 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego; 3) Lokalizacja usług transportowych: województwo opolskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną