TLZP/2-23/233/36/2020 Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TLZP/2-23/233/36/2020 Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Zadanie 1 ANTYBIOTYK Zadanie 2 LEKI SPECJALISTYCZNE Zadanie 3 ANTYBIOTYKI Zadanie 4 ANTYBIOTYKI Zadanie 5 ZMYWACZ APTECZNY Zadanie 6 WODA UTLENIONA 3% 1000G Zadanie 7 PREPARATY DO WITREKTOMII
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną