Straż Miejska - zakup samochodu osobowego specjalistycznego.

Straż Miejska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Straż Miejska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-072 Opole, ul. Władysława Reymonta
 • Telefon/fax: tel. 77 40-25-100 , fax. 774025102
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska
  ul. Władysława Reymonta
  45-072 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40-25-100, fax. 774025102
  REGON: 53058199500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strazmiejska.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Straż Miejska - zakup samochodu osobowego specjalistycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego specjalistycznego na potrzeby Straży Miejskiej. Dopuszczenie do ruchu dla 7 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną