Sprzęt jednorazowego użytku

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45759 Opole, ul. Wróblewskiego
 • Telefon/fax: tel. 261 62 60 61;261 62 51 29 , fax. 261 62 60 51
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Wróblewskiego 46
  45759 Opole, woj. opolskie
  tel. 261 62 60 61;261 62 51 29, fax. 261 62 60 51
  REGON: 53156361100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.116szpital.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzęt jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 18 Pakietów, sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za część zamówienia uważa się pojedynczy pakiet. Oferty można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Oferta musi być złożona na cały przedmiot zamówienia w danym pakiecie. 3. Zamówienie zostało podzielone na 18 Pakietów: Pakiet nr 1– szpital różne CPV 33141000-0 Pakiet nr 2– szpital kaniule, igły, strzykawki CPV 33141000-0 Pakiet nr 3– chirurgia siatka przepuklinowa CPV 33141000-0 Pakiet nr 4– endoskopia-zestaw do czyszczenia CPV 33168000-5 Pakiet nr 5– endoskopia-ustniki CPV 33168000-5 Pakiet nr 6– endoskopia-testy ureazowe CPV 33124130-5 Pakiet nr 7– chirurgia, klipsy chirurgiczne, drenaż CPV 33141000-0 Pakiet nr 8– endoskopia-spódniczki CPV 33199000-1 Pakiet nr 9– endoskopia-balon CPV 33168000-5 Pakiet nr 10– szpital zestawy, zgłębniki żywieniowe CPV 33141000-0 Pakiet nr 11– chirurgia klej tkankowy CPV 33140000-3 Pakiet nr 12– chirurgia hemostatyczny rulonik CPV 33140000-3 Pakiet nr 13– szpital pojemnik z formaliną CPV 33141000-0 Pakiet nr 14– ZOL szczoteczki do rurek CPV 33141000-0 Pakiet nr 15– ZOL wkład do systemów ssących CPV 33141000-0 Pakiet nr 16– szpital zestaw do cewnikowania CPV 33141200-2 Pakiet nr 17– chirurgia proszek hemostatyczny CPV 33141000-0 Pakiet nr 18– stomatologia torebki do sterylizacji CPV 33141000-0 Szczegółowy wykaz, ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 2 Formularz cenowy do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną