Sprzedaż wraz z dostawą mięsa wołowego w 2020 roku do Ogrodu Zoologicznego w Opolu

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogród Zoologiczny
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 774 564 264
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 774 564 264
  REGON: 53057557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zooopole.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z dostawą mięsa wołowego w 2020 roku do Ogrodu Zoologicznego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż wraz z dostawą zadów wołowych bez kręgosłupa w ilości 7000 kg, mięsa wołowego rozbiorowego świeżego w ilości 4500 kg oraz mięsa wołowego rozbiorowego drobnego 80% mięsa i do 20% tłuszczu w ilości 4500 kg w 2020 roku do magazynu Zamawiającego położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu przy ul. Spacerowej 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną