Skład, druk 9 wydań publikacji pn. „Opolskie Wiadomości Regionalne” oraz dostarczenie nakładu publikacji do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400 , fax. 775 416 403
 • Data zamieszczenia: 2019-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, fax. 775 416 403
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skład, druk 9 wydań publikacji pn. „Opolskie Wiadomości Regionalne” oraz dostarczenie nakładu publikacji do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy publikacji 9 numerów OWR, każdy będzie miał 12 stron, łączny nakład jednego numeru 30 tys. egzemplarzy. CPV: 79824000-6 Usługi drukowania i dystrybucji (odpowiadający głównemu przedmiotowi zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79824000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną